چرخ خیاطی 

چرخ خیاطی

چرخ خیاطی تا به امروز، مدل های مختلفی از آن ارائه شده است، که هر کدام مزایا و معایب، خود را داشته اند. یکی از بزرگترین مشکلات چرخ خیاطی ها پرسرو صدا بودن آنها است. و اکثر افراد به دنبال چاره ای هستند، تا در آسودگی کار کنند، چرخ خیاطی های جدید با تولید صدای کم این مشکل را برای افراد حل کرده اند. میتوانید با آنها ساعت های زیادی کار کنید، و از ایجاد مزاحمت برای دیگران خوداری کنید.

2 محصول وجود دارد