بر اساس توان 

بر اساس توان

انتخاب کولرگازی بر اساس توان-BTU

lمشتری گرامی بسته به حسن انتخاب، علاقه مندی و نیاز به قدرت و توان خاص کولرگازی می توانید از دسته بندی ساز های  زیر بسته به اطلاع و آگاهی و متراط محیط منزل خود یکی از توان های زیر را  انتخاب نمایید تا محصولات اصلی (کولر گازی) مربوط به آن سایز با برند های مختلف و معتبر برای شما نشان داده شود.